Loopbaancentrum PlusPunt

Loopbaancentrum PlusPunt is een (o.a.) door UWV- erkende jobcoachorganisatie en re-integratiebedrijf dat sinds 1 maart 2000 in de huidige vorm en opzet invulling geeft aan bemiddelings- en begeleidingstrajecten voor onze cliënten. Wij werken zeer praktisch en onder het mom: doen wat je zegt!
Daarbij gaat het om het verwerven van banen op de reguliere arbeidsmarkt op basis van duurzaamheid.
Dat wordt dagelijks door een enthousiast team vormgegeven.
Dit team bestaat momenteel uit 8 medewerkers: 4 jobcoaches, 2 re-integratieconsulenten, 1 administratief medewerker en 1 meewerkend eigenaar.
Het zoeken van de banen betreft de volle breedte van de arbeidsmarkt, steeds uitgaande van de arbeidswensen en –mogelijkheden van de individuele cliënten.
Loopbaancentrum PlusPunt is een door UWV-erkende jobcoachleverancier, maar werkt ook voor diverse gemeenten. 

Cursussen en opleidingen

Het volledige team is voortdurend bezig zich, ook via gerichte cursussen en opleidingen, te ontwikkelen.
De gedrevenheid om binnen alle genoemde functies een succesvolle invulling te geven komt volledig ten goede aan onze cliënten.
Daarbij zijn onze medewerkers allen in vaste dienst (arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd).

Optimale begeleiding en kwaliteit

Loopbaancentrum PlusPunt is binnen de re-integratiewereld een kleine organisatie.
Dat willen we graag zo houden omdat we juist door klein te blijven het contact met onze cliënten optimaal kunnen onderhouden.
Dat noemen wij kwaliteit bieden.
Door betrokken medewerkers, die dagelijks de uitdaging aangaan en alle benodigde middelen aanwenden om te zorgen dat onze cliënten optimaal invulling kunnen geven aan de ingezette trajecten. Wij werken uitsluitend op basis van individuele begeleidingstraject en middels een maatwerkgerichte aanpak.

Dat is de doelstelling, daar gaan wij voor!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Mvo)

Loopbaancentrum PlusPunt hecht grote waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Als het om het mileu gaat: wij scheiden ons afval, we doneren gebruikte cartidges aan een goed doel en ons wagenpark bestaat voor het grootste deel uit Hybride-aandrijflijnen. 
Wij delen onze caseloads ook in met het oog op mileuvriendelijk reizen en we stimuleren zuinig rijden bij medewerkers middels winacties. 
Ons bedrijfspand is voorzien van moderne en energiezuinidige LED-verlichting, een HR-ketel en is voorzien van moderne isolatie. 
Tevens ziet de directie van Loopbaancentrum PlusPunt toe op een gelijkwaardige behandeling van het personeel bijvoorbeeld qua salariëring, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, etc.

Ruud / Re-integratieconsulent

Ron / Eigenaar

Peter / Jobcoach & Trajectbeheerder

Karin / Financieel Manager

Frans / Jobcoach

Faysal / Jobcoach

Etske / Jobcoach

Corry / Re-integratieconsulent