Traject in schema

1 kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Middels een kennismakingsgesprek, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt, maken wij kennis met elkaar.
Gedurende dit gesprek legt Loopbaancentrum PlusPunt een aantal zaken uit, denk aan: toelichting werkwijze, wederzijdse rechten en plichten.
Onze organisatie hecht veel waarde aan een goede werkmotivatie (de wil om weer te re-integreren). Dit toetsen wij daarom ook in dit kennismakingsgesprek. 
Loopbaancentrum PlusPunt toetst tijdens dit kennismakingsgesprek met name de motivatie van de cliënt, waarbij er uiteraard ook oog is voor de haalbaarheid van de wensen van de cliënt. 
Tevens bekijken wij zorgvuldig of de gewenste zoekrichtingen haalbaar zijn c.q. te realiseren zijn voor cliënt. Onze organisatie richt zich volledig op activatie richting werk.
Uiteraard houden wij rekening met de vastgestelde arbeidsbeperkingen, maar wij kijken ook graag naar de mogelijkheden die de cliënt nog heeft.
Loopbaancentrum PlusPunt toetst de haalbaarheid en de motivatie van de cliënt gedurende een intakeprocedure. Anderzijds krijgt de cliënt de mogelijkheid om te bepalen of onze aanpak goed aanvoelt c.q. bij hem/haar past. 

2 intakeprocedure

Intakeprocedure

Gedurende de gerichte intakeprocedure brengen wij de cliënt volledig in kaart middels een persoonsprofiel. Deze intake verrichten wij ook bij voorkeur bij de cliënt thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving.
We brengen de competenties, de belasting en belastbaarheid, de mobiliteit, de gewenste functies, het sociale netwerk, enz. in kaart.
Middels dit persoonsprofiel krijgen wij een goed beeld van de cliënt en kunnen wij een gericht re-integratieplan maken in samenwerking met de cliënt. 
Deze intakeprocedure draagt bij aan het maken van goede en concrete afspraken. 
Middels een zorgvuldige intake, kunnen wij ook gericht zoeken naar een passende, betaalde baan op basis van duurzaamheid.

3 werkfit maken

Werkfit maken (UWV)

Werkfit Maken is een dienst die Loopbaancentrum PlusPunt ook kan bieden. Werkfit Maken staat bij ons in het teken van werk. Veelal gaan wij samen op zoek naar een passende stage- en/of werkervaringsplek, zodat de cliënt kan werken aan werkritme, werkconditie en zelfvertrouwen. Middels deze stages kan er gericht gewerkt worden aan re-integratie. 
Dit doen wij volgens de 'supported employment methodiek'.
Tijdens Werkfit Maken trajecten bieden wij ook ondersteuning middels een jobcoach, zodat de cliënt er niet alleen voor staat en ook inzichten krijgt in zijn/haar leerdoelen. 
De doelstelling van een Werkfit Maken traject is dat de cliënt na afloop van het traject klaar is voor de volgende stap zijn/haar re-integratieproces (klaar voor een betaalde baan of het starten van een opleiding). 

4 naar werk

Naar werk (UWV)

Gedurende een traject Naar Werk maken wij samen met de cliënt een persoonsprofiel, waarin wij het zoekgebied, de zoekrichtingen en het soort werk met elkaar bepalen.
Vervolgens gaan wij samen op zoek naar een passende en betaalde baan. Wij verwachten van cliënten dat zij, binnen hun vermogen, actief meezoeken en meedenken naar passende bedrijven.
Een re-integratietraject via Loopbaancentrum PlusPunt moet gezien worden als een samenwerking en bij een samenwerking hoort een evenredige inzet en inspanning.
Cliënten mogen van ons verwachten dat zij actieve ondersteunig krijgen bij het vinden van een passende werkplek. Wij verwachten van cliënten dat zij zich ook actief inspannen om een passende werkplek te verwerven. 
Vanuit onze organisatie zoeken wij binnen ons bestaande netwerk van werkgevers, maar ook daar buiten. Middels fysieke werkgeversbenadering (wij stappen letterlijk bedrijven binnen) zoeken wij naar passende en betaalde functies.

5 sollicitatie

Sollicitatie

Loopbaancentrum PlusPunt werkt voornamelijk middels fysieke werkgevers benadering (ookwel 'koude acquisitie' genoemd). Op basis van de gemaakte afspraken in het re-integratieplan, gaan wij op zoek naar passend, betaald werk in de woonomgeving van de cliënt. Uiteraard zoeken wij ook naar vacatures via internet en (lokale) kranten, maar onze voornaamste werkmethode is fysieke werkgeversbenadering. Wij stappen "gewoon" de auto in en we gaan de werkgevers in de regio af.  Terplaatste hebben wij een voorgesprek met de werkgevers. 
Vervolgens plannen wij een sollicitatiegesprek in met cliënt en werkgever. Het sollicitatiegesprek oefenen wij in de thuissituatie van de cliënt, we gaan er samen naar toe en wij voeren samen het sollicitatiegesprek. De cliënt staat er dan ook niet alleen voor! 

6 aan het werk

Jobcoaching (UWV, Gemeenten, Particulieren en bedrijven)

Pas wanneer de baan gevonden is, start het "echte werk" pas. Nu gaan wij samen aan de slag bij de nieuwe werkgever in goed overleg met de werkgever in kwestie. Wij beseffen ons dat wij als jobcoach te gast zijn en overleggen per werkgever wat wel en niet mogelijk/wenselijk is qua begeleiding. 
Middels een vaste jobcoach ondersteunen wij cliënten op hun nieuwe werkplek, om zodoende gericht te werken aan de daadwerkelijke re-integratie van de cliënt.