werkgever

werkgever

Wat voor bedrijf heeft u (aantal medewerkers en werkgebied)?

Ons bedrijf is een dienstverlenend bedrijf dat de wekelijkse operatie verzorgt van huis-aan-huisbladen zoals reclamefolders in een regio van 295.000 brievenbussen verdeeld over 2 filialen. Huis aan Huisbladen zoals de 'Gorcumse Courant' in de regio Gorinchem, het 'Kontakt Leerdam' voor de regio Leerdam en 'Dordt Nu' in Dordrecht. In ons bedrijf werken 62 mensen: zowel oproep, deeltijd en/of volledig. Het verspreidingsgebied is van Heteren tot en met Zwijndrecht met daartussen de Betuwe, Vijfheerenlanden, Alblasserwaard, Bommelerwaard, het land van Heusden en Altena en de Drechtsteden.

Hoe is het eerste contact met Loopbaancentrum PlusPunt tot stand gekomen?

Ons eerste contact was in oktober 2004. Er wilde iemand bij ons in dienst treden die was aangesloten bij Loopbaancentrum PlusPunt.

Waarom geeft u cliënten de kans binnen uw organisatie?

Ik vind dat mensen met een beperking net zoveel recht hebben om een kans te krijgen in onze maatschappij; zij het met wat handvatten en wat tools.

Komt daar niet erg veel administratieve rompslomp bij kijken?

Op zich valt het best mee. Bij het starten van een kandidaat is er een map met de benodigde gegevens. Hier is een gedeelte dat getekend wordt door de werkgever en een aantal zaken voor de werknemer en gelijk wordt het contract meegetekend. Een week later zijn alle kopieën aanwezig die je als werkgever nodig hebt om het personeelslid te laten starten. De enige rondslomp die om de hoek komt zetten is als de werknemer steeds ziek is. Dit meld je direct bij het UWV.

De jobcoach, wat doet die precies binnen uw bedrijf?

Een keer in de zes maanden vindt er een evaluatie plaats samen met de cliënt en de werkgever. De jobcoach is hier ook bij aanwezig. Tijdens de evaluatie wordt de stand van zaken bekeken en worden de doelen van alle betrokken partijen mogelijk bijgesteld.

Heeft u zelf nog wat in te brengen betreffende de begeleiding van uw werknemer/cliënt?

De jobcoach voert veel taken uit in het bedrijf. Als er moeilijke opdrachten zijn waar cliënten niet uitkomen dan gaat ze de cliënt daar bij helpen. Als er wat frictie is op de werkvloer dan wordt er overleg gepleegd met de werkgever en de personen in kwestie. Daarnaast komt ze iedere week wel even langs om te kijken hoe het allemaal met de cliënten van Loopbaancentrum PlusPunt gaat.

Welke ervaringen zou u willen delen met andere werkgevers betreffende jobcoaching en Loopbaancentrum PlusPunt?

Mocht er iets aan de hand zijn met onze werknemers/cliënten of is er iets wat ik als werkgever opvang in de wandelgangen dan weet ik dat ik dit altijd kan bespreken met de jobcoach. Dit kan ook gaan over zaken in de privésfeer van de cliënt/werknemer. In een aantal gevallen neemt de jobcoach dan ook nog contact op met de begeleiding/thuissituatie van onze cliënt/werknemer. Ik hoef mij hier als werkgever niet mee bezig te houden; de jobcoach behandelt dit en houdt mij van alle lopende zaken op de hoogte.

Mochten er aandachtspunten zijn waar wij vanuit zakelijk oogpunt tegenaan lopen (bijvoorbeeld zaken omtrent het salaris van de cliënt of contractverlenging) dan is ook dit altijd bespreekbaar.

Alles gaat in goed overleg met de organisatie. Ook wanneer een cliënt besluit dat hij verder wil kijken en op zoek wil gaan naar een andere passende betaalde baan.