Werkgever Merijn Rowan

Werkgever Merijn Rowan

Werkgever Merijn Rowan

Wat voor bedrijf heeft u?

Ons bedrijf is een logistiek bedrijf dat fungeert als specialist m.b.t. nachtdistributie. Wij verzorgen de distributie van pakketten voor de medische, technische en zakelijke markt. Met ons nieuwe logistiek centrum in Vianen hebben wij een groot marktaandeel ontwikkelt in deze sector.

Hoe is het eerste contact met Loopbaancentrum PlusPunt tot stand gekomen?

Ons eerste contact was in 2013. Er wilde iemand bij ons in dienst treden die afkomstig was uit het bestand van Loopbaancentrum PlusPunt. Vanaf het eerste moment kregen wij een eerlijke, heldere en complete uitleg van de betreffende acquisitiemedewerker van Loopbaancentrum PlusPunt. Dit gesprek is ons zeer goed bevallen en vanaf dat moment is de samenwerking beklonken.

Waarom geeft u cliënten de kans binnen uw organisatie?

Ik vind dat mensen met een beperking net zoveel recht hebben om een kans te krijgen op de arbeidsmarkt als iedere andere werkzoekende. Wij zijn uitermate tevreden over de voorgestelde kandidaten via Loopbaancentrum PlusPunt. Zij kunnen goed meedraaien in ons bedrijf en de zaken waar zij moeite mee hebben, worden goed ondervangen door de jobcoach. Dit zorgt er voor dat ons bedrijfsproces om die reden niet stagneert.

Komt daar niet erg veel administratieve rompslomp bij kijken?

Op zich valt het best mee. Bij het starten van een kandidaat is er een map met de benodigde gegevens. Hierbij is een gedeelte dat getekend wordt door de werkgever en een aantal zaken voor de werknemer. Loopbaancentrum PlusPunt verzorgd de meeste documenten, wij hoeven alleen een arbeidsovereenkomst op te stellen. Onze administratie wordt voorzien van alle documenten door Loopbaancentrum PlusPunt, zodat er snel geschakeld kan worden, dat is wel zo fijn. Werkgevers, maar ook werknemers worden op deze wijze 'ontzorgd.'

De jobcoach, wat doet die precies binnen uw bedrijf?

De jobcoach biedt, voor zowel de werkgever als de client, een individuele begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Dit kan inhouden:

  • Voorlichting en uitleg geven over de client en alle bijkomende in's en out's met betrekking tot werk;
  • Meewerken met de kandidaat om vaardigheden aan te leren;
  • Een training verzorgen aan de kandidaat, zodat hij sociaal vaardiger wordt;
  • De kandidaat een loonstrook leren begrijpen.

De jobcoach overlegd met ons wat er wel en niet mogelijk is, waardoor er voor iedereen een prettige samenwerking ontstaat.

Heeft u zelf nog wat in te brengen betreffende de begeleiding van uw werknemer/cliënt?

De jobcoach voert veel taken uit in het bedrijf. Als er moeilijke opdrachten zijn waar cliënten niet uitkomen dan gaat ze de cliënt daar bij helpen. Als er wat frictie is op de werkvloer dan wordt er overleg gepleegd met de werkgever en de personen in kwestie. Daarnaast komt de jobcoach regelmatig langs om te kijken hoe het allemaal met de cliënten van Loopbaancentrum PlusPunt gaat.

Welke ervaringen zou u willen delen met andere werkgevers betreffende jobcoaching en Loopbaancentrum PlusPunt?

Mocht er iets aan de hand zijn met onze werknemers/cliënten of is er iets wat ik als werkgever opvang in de wandelgangen dan weet ik dat ik dit altijd kan bespreken met de jobcoach. Dit kan ook gaan over zaken in de privésfeer van de cliënt/werknemer. In een aantal gevallen neemt de jobcoach dan ook nog contact op met de begeleiding/thuissituatie van onze cliënt/werknemer. Ik hoef mij hier als werkgever niet mee bezig te houden; de jobcoach behandelt dit en houdt mij van alle lopende zaken op de hoogte.

Ook voeren zij de werving- en selectieprocedure voor ons uit m.b.t. re-integratie kandidaten. Zij zijn hier actief en gemotiveerd mee bezig, waardoor wij met enige regelmaat een nieuwe, gemotiveerde kandidaat mogen ontvangen binnen ons bedrijf.

Wat ik ook erg prettig vind is de bereikbaarheid van Loopbaancentrum PlusPunt. Ik kan mijn vragen altijd stellen, zelfs buiten kantoortijden. Wanneer er snel actie ondernomen moet worden, dan zijn zij er ook snel. Loopbaancentrum PlusPunt denkt met het bedrijf en de kandidaat mee, waardoor het een prettige zakelijke partner is.