Tevredenheidsonderzoek

Het jaarlijkse onafhankelijk uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek is een onderdeel van onze bedrijfsvoering.
Het doel is de tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers in beeld te brengen.
Loopbaancentrum PlusPunt laat dit onderzoek jaarlijks uitvoeren door Contenza.

Privacy

Iedereen heeft er recht op dat met zijn gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Loopbaancentrum PlusPunt neemt daarbij alle regels strikt in acht.
Wij hebben daarnaast een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG van onze organisatie is: mevrouw K. Hes. 
De FG van onze organisatie is bereikbaar via: karin@pluspuntgorinchem.nl

Hier vindt u ons uitgebreide privacyreglement.

Klachtenregeling

Als iemand een klacht heeft over Loopbaancentrum PlusPunt, kan hij die telefonisch melden. Hij krijgt dan een klachtenformulier toegestuurd om de klacht op papier te zetten en kan de keuze maken of hij die klacht wil bespreken met bijvoorbeeld een directielid of de klacht wil voorleggen aan de klachtencommissie.

Hier vindt u ons uitgebreide klachtenreglement.

Door UWV erkende jobcoachleverancier

Loopbaancentrum PlusPunt is een door UWV erkende jobcoachleverancier. Wij voldoen aan alle gestelde eisen en normen. Onze jobcoaches zijn ervaren mensen die over de volle breedte van de arbeidsmarkt inzetbaar zijn.

Erkende leverancier UWV inkoopkader re-integratiediensten 

Loopbaancentrum PlusPunt is toegelaten to het inkoopkader re-integratiediensten, voor de percelen: 'Werkfit Maken' & 'Naar Werk'.
Loopbaancentrum PlusPunt heeft zich niet ingeschreven voor Modulaire Inkoop. 

Normen en waarden

Loopbaancentrum PlusPunt hecht veel waarde aan normen en waarden.
Nakomen van afspraken, oplossen van klachten en een respectvolle bejegening zijn kernbegrippen binnen onze organisatie.
Wij zijn te gast bij bedrijven waar wij komen om onze kandidaten te zien en te spreken en overleggen met bedrijven en cliënten wat wenselijk is qua begeleiding en wat niet. 
Racisme, discriminatie, intimidatie, etc. worden niet getolereerd door onze organisatie.
Intern krijgen alle medewerkers dezelfde kansen en mogelijkheden. Extern zullen wij een ieder respectvol bejegenen, ongeacht leeftijd, afkomst, geloof, gender, etc.
Wanneer onze organisatie of onze medewerkers geconfronteerd worden met racisme, discriminatie, intimidatie, etc. dan zal dit altijd leiden tot een directe beëindiging van de samenwerking.

Erkend leerbedrijf SBB

Loopbaancentrum PlusPunt is daarnaast een door SBB-erkend leerbedrijf.