Loopbaancentrum PlusPunt werkt o.b.v. maatwerk en dat is ook terug te zien in haar dienstverlening.
Van origine zijn we een echte jobcoachorganisatie die Wajongeren richting de reguliere arbeidsmarkt helpt. 
Wij werken op basis van een maatwerkgerichte aanpak, waardoor onze cliënten kunnen rekenen op de beste dienstverlening. 
Onze focus is wel gericht op  activatie en begeleiding richting werk op de reguliere arbeidsmarkt. 
Op dit moment bieden wij de volgende producten / voeren wij de volgende trajecten uit:

Modulaire re-integratiediensten.

Dit voeren wij uit voor de AG-doelgroep (Wajong - WIA) van UWV.
Wij bekijken per cliënt wat zijn/haar huidige situatie is, welke doelen hij/zij wil bereiken en of PlusPunt hierin goed kan ondersteunen (of niet).
Wij voeren binnen deze modulaire re-integratiediensten de volgende modules uit:

1. Bevorderen maatschappelijke deelname

Kandidaten kunnen door heftige omstandigheden en arbeidsongeschiktheid langdurig uit het arbeidsproces zijn geraakt. Veelal is het netwerk vaak erg klein en beperkt geworden.
Veel kandidaten zouden best wel weer aan de slag willen, maar de stap naar een betaalde baan is nog groot. Vrijwilligerswerk zou een goede start kunnen zijn.
PlusPunt kan kandidaten ondersteunen bij het vinden en behouden van een passende vrijwilligersfunctie. 
Deze trajecten zijn er voor kandidaten die dit graag willen gaan oppakken, maar niet weten wat haalbaar voor hen is. Wij beschikken over een goed netwerk en veel ervaring, waardoor we veel kandidaten kunnen ondersteunen om weer mee te doen in de maatschappij en op de reguliere arbeidsmarkt. PlusPunt richt zich dan ook specifiek op de reguliere arbeidsmarkt.

2. Begeleiding bij scholing

Kandidaten die (door ziekte of arbeidsongeschiktheid) werkloos zijn geraakt, kunnen soms door (om)scholing weer aan het werk.
Het starten en volgen van een opleiding kan voor sommige mensen best moeilijk zijn. Loopbaancentrum PlusPunt kan kandidaten ondersteunen bij het inschrijven voor een opleiding/cursus en het plannen en organiseren van huiswerk.
Tevens kunnen we begeleiding bieden om de kans van slagen te vergroten. Samen vergroten wij de kans om de opleiding met succes af te ronden.
De begeleiding is op basis van maatwerk en we stimuleren kandidaten om te doen wat zij zelfstandig kunnen.

3. Participatie interventie 

Om verschillende redenen kunnen kandidaten wat extra begeleiding behoeven om weer grip te krijgen op hun leven en loopbaanperspectief (denk aan: verlies van een baan, langdurige uitkeringsafhankelijkheid, echtscheiding, sterfgeval, ernstige ziekte of trauma).
Vaak zijn mensen hierdoor ook een langere tijd uit het werkproces geraakt. Om hier herstel en verandering te krijgen, kunnen kandidaten wat extra begeleiding behoeven. Deze ondersteuning kunnen wij vaak bieden. Wij helpen mensen weer de grip op het werkproces terug te pakken. Dit doen we met hele kleine stapjes. Een goed gesprek, het weer naar buiten gaan, in contact komen met (nieuwe) mensen, hulpverlening inschakelen, een hobby oppakken zijn onder andere activiteiten die hier goed bij helpen.
We stellen per kandidaat, en samen met UWV, heldere doelen op voorhand die we gedurende dit traject willen behalen. Participatie Interventie trajecten zijn het beste te omschrijven als maatwerktrajecten. We bekijken daarom altijd (samen met de kandidaat en opdrachtgever) of onze dienstverlening goed aansluit op de hulpvraag, of niet.
Dit alles onder het motto: “Doen wat je belooft!”.

Bestaat uit:

 • Kennismaking met cliënt, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt;
 • Intake / Assessment middels persoonsprofiel;
 • het vaststellen van heldere doelen en begeleidingsafspraken;
 • begeleiding op maat;
 • eindevaluatie;
 • opleveren eindrapport met passend (vervolg)advies.

Praktijkassessment (UWV)

Dit voeren wij uit voor de AG-doelgroep (Wajong - WIA) van UWV.

Loopbaancentrum PlusPunt is in 2000 opgericht en heeft in de loop der jaren een groot werkgeversnetwerk opgebouwd.
Tevens beschikken we over ervaren en geschoolde medewerkers die goed in kunnen schatten welke zoekrichtingen en functies passend en haalbaar zijn voor kandidaten.
Het onderzoeken van functies en sectoren door het in de praktijk te gaan onderzoeken aan de hand van 1 of meerdere snuffelstages of werkervaringsplaatsen is een bewezen effectieve methode.
We zoeken voor/met kandidaten naar geschikte snuffelstages/werkervaringsplaatsen en we begeleiden deze ook. Hierdoor kunnen we samen met de kandidaat en werkgever bekijken hoe een werkplek in de praktijk voor een kandidaat aanvoelt.
Dit alles met als doel dat een kandidaat kan onderzoeken of functies passend en haalbaar voor hen zijn en/of de gewenste functies op voorhand ook passend blijken in de praktijk. 
Tevens kunnen we samen een aantal zaken onderzoeken, denk aan: hoeveel uur kan ik per dag/week werken? Welke werksetting past er bij mij, waardoor loop ik vast op het werk of in de samenwerking? Het doel is dat cliënten de sectoren kunnen onderzoeken in de praktijk. We bekijken per kandidaat wat de mogelijkheden en wensen zijn en wij proberen dit te vertalen naar reguliere werkplekken.

Bestaat uit:

 • Kennismaking met cliënt, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt;
 • Intake / Assessment middels persoonsprofiel. Tijdens deze intakeprocedure geeft de cliënt aan wat zijn of haar mogelijkheden/competenties zijn t.a.v. werk;
 • Jobfinding/acquisitie op velerlei manieren. Loopbaancentrum PlusPunt werkt voornamelijk op basis van “koude acquisitie”, waardoor wij werkgevers fysiek en persoonlijk benaderen.
  Gedurende Praktijkassessment trajecten zoeken wij naar stage- en/of werkervaringsplekken, die we vervolgens monitoren c.q. begeleiden. In de praktijk beoordelen we in samenwerking de cliënt en de werkgever of de eigenlijk mogelijkheden op voorhand overeenkomen met de praktijk.
  Zodoende kunnen we gezamenlijk beoordelen wat de mogelijkheden voor de cliënt t.a.v. werk zijn en welke beroepen passend kunnen zijn.
 • eindevaluatie;
 • opleveren eindrapport met passend (vervolg)advies.

Werkfit Maken (UWV)

Dit voeren wij uit voor de AG-doelgroep (Wajong - WIA) van UWV.

Bestaat uit:

 • Kennismaking met cliënt, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt;
 • Intake / Assessment middels persoonsprofiel;
 • Jobfinding/acquisitie op velerlei manieren. Loopbaancentrum PlusPunt werkt voornamelijk op basis van “koude acquisitie”, waardoor wij werkgevers fysiek en persoonlijk benaderen.
  Gedurende Werkfit Maken trajecten zoeken wij naar stage- en/of werkervaringsplekken, zodat cliënten weer zelfvertrouwen, werkritme en werkconditie op kunnen bouwen;
 • Voorbereiding/training sollicitatiegesprek en actieve sollicitatieondersteuning. Wij begeleiden de cliënten maximaal 18 maanden (meestal 6 tot 12 maanden) waarna cliënten klaar zijn voor een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Naar Werk (UWV)

Bestaat uit:

Dit voeren wij uit voor de AG-doelgroep (Wajong - WIA) van UWV.
Een Naar Werk-traject bestaat uit:

 • Kennismaking met cliënt, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt;
 • Intake / Assessment middels persoonsprofiel;
 • Jobfinding/acquisitie op velerlei manieren. Loopbaancentrum PlusPunt werkt voornamelijk op basis van “koude acquisitie”, waardoor wij werkgevers fysiek en persoonlijk benaderen;
 • Begeleiding richting het vinden van een passende baan en coaching van cliënten om actief te (leren) solliciteren;
 • Voorbereiding/training sollicitatiegesprek en actieve sollicitatieondersteuning;
 • Wij begeleiden de cliënt maximaal 9 maanden richting een passende en betaalde baan.

Jobcoaching (UWV en Gemeenten)

Begeleiding van cliënten op de werkvloer over de volle breedte van de arbeidsmarkt, o.b.v. maatwerk en begeleidingsbehoefte. Daarbij stellen wij de cliënt centraal en helpen wij de cliënt met de ontwikkeling van zijn of haar loopbaan.

Re-integratie 1ste, 2de en 3de spoor

Wij werken nauw samen met partijen die re-integratie spoor 1, 2 en 3 kunnen vormgeven.
Neem gerust contact met ons op zodat wij u kunnen helpen naar een deskundige samenwerkingspartner.