Loopbaancentrum PlusPunt werkt o.b.v. maatwerk en dat is ook terug te zien in haar dienstverlening. Wij werken op basis van een maatwerkgerichte aanpak, waardoor onze cliënten kunnen rekenen op de beste dienstverlening. Op dit moment bieden wij de volgende producten / voeren wij de volgende trajecten uit:

Werkfit Maken (UWV)

Dit voeren wij uit voor de AG-doelgroep (Wajong, WIA, WGA, WAO) van UWV.

Bestaat uit:

  • Kennismaking/intake met cliënt, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt;
  • Assessment/beroepskeuzetest;
  • Jobfinding/acquisitie op velerlei manieren. Loopbaancentrum PlusPunt werkt voornamelijk op basis van “koude acquisitie”, waardoor wij werkgevers fysiek en persoonlijk benaderen.
    Gedurende Werkfit Maken trajecten zoeken wij naar stage- en/of werkervaringsplekken, zodat cliënten weer zelfvertrouwen, werkritme en werkconditie op kunnen bouwen;
  • Voorbereiding/training sollicitatiegesprek en actieve sollicitatieondersteuning. Wij begeleiden de cliënten maximaal 18 maanden (meestal 6 tot 12 maanden) waarna cliënten klaar zijn voor een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt.

Naar Werk (UWV)

Dit voeren wij uit voor de AG-doelgroep (Wajong, WIA, WGA en WAO) van UWV.
Een Naar Werk-traject bestaat uit:

  • Kennismaking/intake met cliënt, bij voorkeur in de thuissituatie van cliënt;
  • Jobfinding/acquisitie op velerlei manieren. Loopbaancentrum PlusPunt werkt voornamelijk op basis van “koude acquisitie”, waardoor wij werkgevers fysiek en persoonlijk benaderen;
  • Voorbereiding/training sollicitatiegesprek en actieve sollicitatieondersteuning.
  • Wij begeleiden de cliënt maximaal 9 maanden richting een passende, betaalde baan.

Jobcoaching (UWV, Gemeenten, Particulieren en bedrijven)

Begeleiding van cliënten op de werkvloer over de volle breedte van de arbeidsmarkt, o.b.v. maatwerk en begeleidingsbehoefte. Daarbij stellen wij de cliënt centraal en helpen wij de cliënt met de ontwikkeling van zijn of haar loopbaan.

Re-integratie 2de spoor

Daarnaast kan Loopbaancentrum PlusPunt 2de spoor trajecten organiseren. Deze trajecten worden altijd op individuele basis vormgegeven. Loopbaancentrum PlusPunt werkt intensief samen met BeijerHR te Culemborg (http://www.beijerhr.nl/) op dit vlak.

BeijerHR is met de grootst mogelijke zorg door ons geselecteerd. Belangrijk hierbij is, dat BeijerHR werkt volgens richtlijnen die Loopbaancentrum PlusPunt hanteert. De begeleiding van BeijerHR bestaat in een re-integratie tweede spoor traject uit de volgende stappen:

UWV-proof

Het verzuimdossier wordt nagelopen samen met werkgever en werknemer. Zijn alle stappen gezet, is alles goed gedocumenteerd? We zorgen ervoor dat alle nodige acties gedaan worden of zijn. Indien gewenst kan een arbeidsdeskundig onderzoek plaatsvinden om mogelijkheden en beperkingen zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Transitiegesprekken

De medewerker die weet dat hij afscheid moet gaan nemen van zijn werkgever, heeft te maken met diverse vormen van verlies. Niet alleen het verlies van zijn gezondheid, met daarin naar verwachting blijvende beperkingen, maar ook het verlies van zijn band met het bedrijf, zijn collega’s en leidinggevende. In een aantal gesprekken maken we dit verlies en hoe de medewerker daarmee omgaat, bespreekbaar. We ruimen zoveel mogelijk mentale obstakels op. Hiermee wordt de kans van slagen van een re-integratie bij een andere werkgever groter.

Loopbaancoaching

In klassieke zin geeft loopbaancoaching nog altijd antwoorden op de drie vragen: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik. De medewerker wordt uitgedaagd deze vragen opnieuw te beantwoorden. Tegelijkertijd werken we aan sollicitatievaardigheden anno nu. Netwerken, gebruik van social media en LinkedIn, gespreksvoering. In deze fase kunnen ook diverse testen worden ingezet.

Jobhunting

In nauwe samenwerking met Loopbaancentrum Pluspunt wordt ar een passende re-integratieplek. Dit is nog niet altijd direct een volwaardige baan, maar kan in de vorm van stages of detachering plaatsvinden. De medewerker zoekt uiteraard ook zelf, maar krijgt hierin ondersteuning van een jobhunter die samen met de medewerker op pad gaat. Indien nodig en gewenst kan ook op de nieuwe werkplek een jobcoach worden ingezet.

Tarieven

Een standaardtarief is niet zomaar te geven. Elke medewerker en elk traject is anders. De volgende richtlijnen geven een indicatie:

Kosten UWV-proof maken van dossier: € 495,- ex btw en reiskosten. Indien arbeidsdeskundig onderzoek nodig is, wordt dit apart gefactureerd.

Transitiegesprekken en Loopbaancoaching: Bij een gemiddeld traject van circa 3 maanden bedragen de kosten circa € 1500,- ex btw en reiskosten. Prijzen van testen zijn hierbij niet inbegrepen.

Jobfinding: Bij een gemiddeld traject van circa 3 maanden bedragen de kosten circa € 1500,- ex btw en reiskosten.